Follow me on instagram and twitter...

Kapowi GoGo  at The Pit, Photo By Eleanor Philips  @elizasimpson23 #kapowigogo #ThePITNYC #epicgeektheater

Kapowi GoGo at The Pit, Photo By Eleanor Philips

@elizasimpson23 #kapowigogo #ThePITNYC #epicgeektheater